Plan lekcji
Oddziały
8a 8b 8c 8d 8e 8f 7a 7b 7c 7d 7e 7f 6a 5a 5b 5c 5d 5e 4a 4b 4c 4d 4e 4f 3a 3b 3c 3d 3e 3f 2a 2b 2c 2d 2e 1a 1b 1c 1d 1e 1f
Nauczyciele
GA BE B2 BA MJ CI
CE GD G2 GL GM GB
GE KG WF AE GK
BG RG MH WH JA AA
KM ML KE AF RK KW
KD KL Mr Wi BM
4M MQ AM MD JN NI
NR MN CO AG PP JC
PM AR RU RY SF ES
SE SM JS SJ SW HT
TU UD UA IS EZ
AZ MZ
Sale
43 ewcz 50 ewcz 52 ewcz 54 ewcz 57 ewcz 55 ewcz
56 ewcz 61 ewcz 63 hist / wos 80 hist/wos 82 mat 84 mat
85 mat 64 pol 74 pol 75 pol 83 pol 86 pol
30 geo 21 fiz 24 fiz 19 biol 31 biol 28 chem
76 j.ang 71 j.ang 72 j.niem 73 j.niem 62 tech 66 rel
67 ewcz 92 inf s1 wf s2 wf s3 wf s4 wf
s5 wf 97 ogólna 91 ogólna ba basen 10 informatyka 1-3 8 dodatkowa