UCZEŃ NA KWARANTANNIE, A KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Uczeń zgłasza chęć udziału online w konkursie najpóźniej w dniu konkursu do godz. 8:00 na adres szkoły kontakt@sp3gryfino.pl

1. Uczniowie, którzy z powodu kwarantanny nie mogą wziąć udziału w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego na terenie szkoły, mogą do niego przystąpić online.
2. Uczeń, który jest na kwarantannie i wyrazi wolę uczestnictwa online w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego musi spełniać następujące warunki:
– w czasie konkursu przebywa w pomieszczeniu, w którym nie ma innych osób,
– korzysta z komputera wyposażonego w kamerę i mikrofon,
– podczas trwania konkursu nie komunikuje się w żaden sposób z innymi osobami.
3. Na 15 minut przed przystąpieniem do konkursu uczeń łączy się z komisją, która pracuje w szkole. O sposobie łączenia uczeń zostanie poinformowany w dniu konkursu.
4. Komisja ta potwierdza spełnianie przez ucznia warunków organizacyjnych.
5. Na 10 minut przed rozpoczęciem konkursu uczeń otrzymuje arkusz konkursowy.
6. Przez cały czas od momentu otrzymania arkusza, praca ucznia odbywa się przy włączonej kamerze i mikrofonie.
7. Kamerka ustawiona jest tak, że uczeń i arkusz na którym pracuje są widoczne dla komisji od momentu otrzymania arkusza do chwili zakończenia pracy z nim.
8. Wypełniony arkusz uczeń:
– skanuje,
– lub zapisuje,
– lub fotografuje i przesyła na adres wskazany przez komisję.
9. Wszystkie te czynności odbywają się przy włączonej kamerze w komputerze ucznia.

 

ZASADY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ONLINE_SP3 GRYFINO