Historia szkoły

Historia „Trójki” jaką znamy dzisiaj zaczyna się w roku 1990. Szkoła Podstawowa nr 3 zmieniła lokalizację i przeniosła się z liceum przy ul. Niepodległości do nowego budynku. Właśnie wtedy 01.09.1990 odbyło się pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego w budynku przy ulicy Iwaszkiewicza. Dyrektorem szkoły został wtedy Pan Tadeusz Figas. Szkoła prowadzi bardzo aktywne życie, aż do roku 1999, gdy postanowiono przekształcić SP3 w pierwsze w naszej gminie gimnazjum. W niedalekiej przyszłości nowym Dyrektorem szkoły została Pani Danuta Bus. Dzięki jej staraniom szkoła zmieniła swój wygląd, stała się kolorowa, ciepła i otwarta na potrzeby ucznia i środowiska.

Po wielu staraniach i debatach w lutym 2003 roku uchwałą rady miejskiej nasze gimnazjum otrzymało imię Olimpijczyków Polskich.

Lata 2005/2006 to czas wielkich zmian w naszej szkole. Cały nasz budynek i teren dookoła przeszedł duży remont. Największą metamorfozę przeszły aula szkolna, boiska i sale gimnastyczne.

W roku szkolnym 2010/2011 do naszej placówki wraca szkoła podstawowa. Od 01 września tego roku w naszym budynku mieści się Zespół Szkół w Gryfinie łączący gimnazjum i szkołę podstawową. Po sześciu latach po powrocie „trójki” rada miejska przyjęła uchwałę nadającą imię naszej szkole. Od maja 2016 nasza szkoła jest znana jako Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich.

Zespół Szkół zakończył swoją karierę w roku 2017, gdy została ogłoszona likwidacja i wygaszenie gimnazjów.

We wrześniu 2018 roku do naszej szkoły zawitały kolejne zmiany, oprócz „zerówkowych” oddziałów przedszkolnych, do naszej szkoły zawitały Biedroneczki, czyli nasza pierwsza grupa trzylatków.

W czerwcu 2019 roku nasze mury opuścili ostatni uczniowie klas gimnazjalnych i staliśmy się w pełni tylko ośmioklasową szkołą podstawową.

W ciągu minionych lat w naszej szkole pracowało wielu wspaniałych nauczycieli i pedagogów. To pod ich kierunkiem nasi uczniowie z powodzeniem brali udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, turniejach sportowych, przeglądach artystycznych. Uczniowie mieli duże możliwości poszerzania wiedzy i rozwijania uzdolnień. Działały koła zainteresowań, należały do nich między innymi koła: matematyczne, teatralne, informatyczne, plastyczne, Młodych ekologów, ale również Szkolny Klub Sportowy i Samorząd Szkolny. Kroniki szkoły odnotowały wiele sukcesów, które były wynikiem wspólnej pracy nauczycieli i uczniów.

Posłuchaj hymnu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie: