Administracja Szkoły


DANUTA BUS
Dyrektor

 

 

MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK
Wicedyrektor

HANNA TACZYŃSKA
Wicedyrektor

 

BEATA ZDYBEL
Referent

 

AGNIESZKA WYPYCH
Intendent