Administracja Szkoły


DANUTA BUS
Dyrektor

 

 

MAŁGORZATA AUGUSTYNIAK
Wicedyrektor

RENATA MIŚKIEWICZ
Wicedyrektor

 

BEATA ZDYBEL
Referent

MONIKA KOZŁOWSKA
Sekretarka