Doradca zawodowy

 

Natalia Gadowska

doradca zawodowy
gabinet nr 20

 

Doradca zawodowy to specjalista służący pomocą w wyborze kierunku kształcenia oraz przyszłego zawodu. Udziela porad zawodowych uczniom i ich rodzinom w formie spotkań indywidualnych lub grupowych. W poradnictwie zawodowym doradca zawodowy bierze pod uwagę indywidualne predyspozycje psychofizyczne, umiejętności, zainteresowania, sytuację życiową oraz potrzeby rynku pracy. W procesie orientacji zawodowej współpracuje z nauczycielami oraz rodzicami.