Hymn Szkoły

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GRYFINIE

 

słowa : Joanna Cichała

muzyka: Elżbieta Kokot

 

I

JEST W GRYFINIE TAKA SZKOŁA

GDZIE PRZYBIEGA SIĘ Z OCHOTĄ

TUTAJ CHCEMY UCZYĆ SIĘ PILNIE

A WIEDZĘ ZAMIENIAĆ W ZŁOTO

 

REF:

 

NOBLIŚCI SĄ NASZYM WZOREM

DO WIEDZY DOSZLI Z MOZOŁEM

WSKAZALI NAM NOWE DROGI

BY Z DUMĄ WEJŚĆ W ŻYCIA PROGI

 

   II

 

NASZĄ SZKOŁĘ SŁAWIĆ CHCEMY

I OJCZYŹNIE WIERNIE SŁUŻYĆ

STAWIAĆ CELE I MIEĆ ODWAGĘ

BY OPRZEĆ SIĘ KAŻDEJ BURZY

 

REF:

 

NOBLIŚCI SĄ NASZYM WZOREM

DO WIEDZY DOSZLI Z MOZOŁEM

WSKAZALI NAM NOWE DROGI

BY Z DUMĄ WEJŚĆ W ŻYCIA PROGI

 

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3