Rada Rodziców

Prezydium

przewodnicząca: Agata Dolata

skarbnik: Anna Suchecka

sekretarz: 

Dane teleadresowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie

ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino

e-mail: rada.rodzicow.gryfino@gmail.com

https://www.facebook.com/RadaRodzicowGryfino 

Numer konta

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie,

nr konta: 56 9377 0000 0004 7252 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Gryfinie