Logopeda

Katarzyna Krakowska

Neurologopeda

Julia Cieciuch

Logopeda

gabinet nr 51

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez dziennik elektroniczny. 

Zajęcia logopedyczne – prowadzone są dla uczniów w formie indywidualnej jak i grupowej w zależności od potrzeb ucznia. Na zajęcia uczęszczają dzieci z różnymi wadami wymowy m.in. sygmantyzm, lambdacyzm, nosowanie, afazje, dyslalie. Metody stosowane na zajęciach to: masaże logopedyczne, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, ćwiczenia ruchów języka, warg i podniebienia miękkiego, ćwiczenia doskonalące u dziecka sprawność motoryki małej i dużej, rozwijanie zasobu słownictwa.

Neurologopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Neurologopeda pracuje z osobami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłoży neurologicznym. Ponadto neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych.

Skonsultuj się z neurologopedą, gdy:
1. Twoje dziecko pochodzi z grupy ryzyka ciążowego lub okołoporodowego;
2. Twoje dziecko ma zdiagnozowane zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu;
3. Obserwujesz u Twojego dziecka opóźnienie psychoruchowe; Twoje dziecko nie rozwija funkcji przedjęzykowych niezbędnych do nauki mowy (nie głuży, nie gaworzy);
4. Twoje dziecko ma problem z jedzeniem;
5. Twoje dziecko ma problem z mówieniem dwuletnie lub starsze nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy;
6. Twoje dziecko nadmiernie się ślini, ma zawsze uchyloną buzię, nie oddycha przez nos;
7. Ktoś z Twoich bliskich ma zaburzenia mowy po udarze mózgu lub wypadku.

Pani Katarzyna jest specjalistą terapii miofunkcjonalnej. Jest to coraz popularniejszą formą oddziaływań logopedycznych u pacjentów z nieprawidłowym przebiegiem funkcji biologicznych, wadami anatomicznymi w budowie narządów mowy, nieprawidłowymi nawykami angażującymi mięśnie orofacjum. Diagnoza miofunkcjonalna wymaga często zaangażowania licznych specjalistów, jak logopedzi, ortodonci, fizjoterapeuci, osteopaci, lekarze czy psychologowie. Zaburzenia miofunkcjonalne dotyczyć mogą pacjentów w każdym wieku, od noworodków po osoby dorosłe i wymagają odpowiedniej diagnozy oraz terapii.