STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GRYFINIE

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GRYFINIE

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GRYFINIE – wersja dla dzieci