Przedmiotowe systemy oceniania 2017/2018

 

Przedmiot Poziom link do pliku
informatyka/komputerowe klasy 4-7 SP 3 informatyka/zaj. komputerowe  SP 3
informatyka klasy 2 informatyka Gimnazjum
język polski Gimnazjum język polski Gimnazjum
matematyka klasy 4-7 SP 3 matematyka SP 3
edukacja wczesnoszkolna
kl. II i III
klasy 2-3 SP 3 wczesnoszkolna SP 3
edukacja wczesnoszkolna
kl. I
klasy 1 SP 3 wczesnoszkolna SP 3
język polski klasy 4-7 SP 3 język polski SP 3
język angielski klasy 4-7 SP 3 język angielski SP 3
język angielski Gimnazjum język angielski Gimnazjum
fizyka Gimnazjum fizyka Gimnazjum
biologia klasy 5-8 SP 3 biologia SP 3
przyroda klasy 4 SP 3 przyroda SP 3
chemia Gimnazjum chemia Gimnazjum
historia klasy 4-7 SP 3 historia SP 3
historia Gimnazjum historia Gimnazjum
język niemiecki klasy 4-7 SP 3 język niemiecki SP 3
język niemiecki Gimnazjum język niemiecki SP 3
religia klasy 1-7 SP 3 religia SP 3
religia Gimnazjum religia Gimnazjum
technika klasy 4-7 SP 3 technika/zaj. techniczne
technika Gimnazjum zaj. techniczne
muzyka klasy 4-7 SP 3 muzyka
matematyka Gimnazjum matematyka Gimnazjum
wychowanie fizyczne klasy 4-7 SP 3 wychowanie fizyczne SP3
wychowanie fizyczne Gimnazjum wychowanie fizyczne Gimnazjum