szkoła SP 3 w Gryfinie

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie informuje: – przyjmowanie dzieci z rejonu szkoły odbywa się bez rekrutacji, -rekrutacja do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 (dzieci poza rejonem) trwa od 01 kwietnia 2021 do 23 kwietnia 2021. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19 proszę o dostarczanie […]

Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino    Organ prowadzący – Gmina Gryfino   Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji […]

szkoła SP 3 w Gryfinie

Procedury obowiązujące w SP 3

Szanowni Państwo, Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole. A podstawa prawna B dla rodziców 25.05.2020 C Procedura przyprowadzania, odbierania, pobytu dzieci w przedszkolu  D Procedura dla pracowników E Procedury przebywania uczniów na terenie szkoły klasy IV-VIII F Proedura dla pracowników G Procedury na wypadek zarażenia H Procedury dla uczniów przebywających w […]