Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji

Szanowni Państwo Dyrektorzyszkół i placówek woj. zachodniopomorskiego,Nauczyciele, Rodzice uczniów,Uczniowie i Słuchacze,członkowie fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działania oświatowe i edukacyjne

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego, nauczycieli, rodziców uczniów, uczniów i słuchaczy, członków fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działania oświatowe i edukacyjne do uczestnictwa w wojewódzkich konsultacjach na temat projektu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE), które są częścią zapoczątkowanych w styczniu otwartych konsultacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie