Dokumenty

Dokumentacja

 

Nazwa dokumentu link do pliku
Oświadczenie o zwalnianiu i usprawiedliwianiu plik do pobrania
Regulamin stypendium plik do pobrania
Regulamin zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego plik do pobrania
Regulamin korzystania ze szkolnej sieci WiFi plik do pobrania
Formularz uzyskania autoryzowanego dostępu do szkolnej sieci WiFi wypełnij zgłoszenie online
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY plik do pobrania
Regulamin korzystania z sali integracji sensorycznej plik do pobrania
Procedury postępowania nauczycieli plik do pobrania