Dokumenty

Dokumentacja

 

Nazwa dokumentu   link do pliku
Oświadczenie o zwalnianiu i usprawiedliwianiu plik do pobrania
Regulamin stypendium plik do pobrania
Regulamin zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego plik do pobrania wkrótce
Regulamin korzystania ze szkolnej sieci WiFi plik do pobrania
Formularz uzyskania autoryzowanego dostępu do szkolnej sieci WiFi wypełnij zgłoszenie online
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY plik do pobrania
Regulamin korzystania z sali integracji sensorycznej plik do pobrania
Procedury postępowania nauczycieli plik do pobrania
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 plik do pobrania
REGULAMIN “Szczęśliwy Numerek w klasach 4-8” plik do pobrania
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA plik do pobrania