STOŁÓWKA

1. Zapisy na obiady będą możliwe tylko po złożeniu pisemnej deklaracji.

2. Odpisy od obiadów mogą być dokonywane wyłącznie w godzinach od 7.00 do 8.00. Zgłoszenia po godzinie 8.00 nie będą uwzględniane.

3. Całkowita rezygnacja z obiadów jest możliwa po złożeniu deklaracji rezygnacji.

 

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA OBIADY

OPŁATĘ ZA OBIADY NALEŻY UREGULOWAĆ DO 15-KAŻDEGO NASTĘPNEGO

MIESIĄCA NA PODANE PONIŻEJ KONTO:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie

ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino

Numer konta: 38 1240 3855 1111 0010 2597 4606

w tytule proszę napisać: imię i nazwisko dziecka, opłata za obiady za m-c…..

Na początku każdego miesiąca po przez dziennik elektroniczny zostanie przekazana informacja co do opłaty za obiady. 

 

DEKLARACJA-ZAPISU-NA-OBIADY I

nformacja-o-platnosciach-za-obiady

DRUK-REZYGNACJI-Z-OBIADOW