Archiwalne Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO 2018/2019

Przedmiotowe Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3
im. Noblistów Polskich w Gryfinie

 

Język polski Gimnazjum

Język polski SP 3

Religia SP 3

Religia Gimnazjum

Informatyka 4-5, 7-8 i zajęcia komputerowe kl. 6

WF SP 3

WF Gimnazjum

Chemia

Historia Gimnazjum

Historia SP 3

Edukacja wczesnoszkolna kl. 1 i 2

Edukacja wczesnoszkona kl. 3

Język angielski I-III

Język angielski SP 3

Język angielski Gimnazjum

Fizyka

Przyroda

Biologia

Zajęcia technicznie Gimnazjum

Geografia

Język niemiecki I-III

Język niemiecki IV-VIII

Język niemiecki Gimnazjum

Muzyka, Zajęcia artystyczne SP 3

Muzyka kl. IV

Technika kl. IV

Matematyka SP 3

Matematyka III Gimnazjum

Zajęcia artystyczne Gimnazjum

Plastyka