gmina gryfino

Komunikat dotyczący uszkodzenia dachu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie

Do zdarzenia, polegającego na oderwaniu się części, pokrycia dachowego, doszło w niedzielę 30 stycznia. Tego samego dnia obiekt i jego otoczenie, został zabezpieczony przez służby gminne. 
 
W poniedziałek 31 stycznia, w placówce odbyło się spotkanie, z udziałem przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zakończone protokołem. Tego samego dnia, szkoda została zgłoszona do firmy ubezpieczeniowej, z którą gmina Gryfino ma zawartą umowę dotyczącą kompleksowego ubezpieczenia jej mienia.
Również 31 stycznia, Burmistrz wydał zarządzenie powołujące komisję, której zadaniem jest ocena sytuacji wynikającej ze zdarzenia.
Na skutek uszkodzeń, dach nad salą sportową nie jest szczelny, cały czas pracownicy szkoły wspierani przez strażaków PSP i OSP, dbają o zbieranie wody i nie powiększenie się strat.
Komisja składająca się z pracowników UMiG oraz PINB Gryfino, zleciła sporządzenie niezależnej opinii technicznej, dotyczącej zdarzenia oraz odpowiadającej na wskazania PINB, w zakresie dalszego użytkowania sali gimnastycznej. W dniu 2 lutego, odbyły się kolejne oględziny uszkodzeń, z udziałem członków komisji, inspektora powołanego do sporządzenia opinii technicznej, a także wykonawcy prac oraz inspektora nadzoru tej inwestycji.
4 lutego na miejscu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej. Po przeprowadzeniu oględzin i sporządzeniu protokołu, możliwe będzie rozpoczęcie demontażu uszkodzonych elementów dachu i jego zabezpieczenie, tak aby w możliwie najkrótszym terminie przywrócić salę sportową do użytkowania.
Projekt Termomodernizacji SP 3 Gryfino, obejmujący m.in. położenie nowej warstwy izolacji na dachu sali sportowej był realizowany, od dnia 5 września 2018 roku (podpisanie umowy), do dnia 12 grudnia 2019 roku (odbiór prac). Na wykonane prace udzielona została gwarancja na okres 60 miesięcy, a więc do grudnia 2024. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu była firma o odpowiednim potencjale i doświadczeniu, prace były nadzorowane przez inspektora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Majątek Gminy, w tym oczywiście szkoła, jest odpowiednio ubezpieczony.
Przyczyny zdarzenia będą znane po sporządzeniu oceny technicznej, zarówno przez inspektora powołanego przez Gminę Gryfino, jak i przedstawicieli towarzystwa ubezpieczeniowego. W zależności od tych ustaleń, będą podejmowane stosowne decyzje.
Tomasz Miler, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Danuta Bus, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfin