Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 26 czerwca 2020 roku kończą się zajęcia edukacyjne. Zawsze w tym dniu uczniowie otrzymywali świadectwa. Ten rok, z powodu COVID – 19, jest inny, skutkiem czego jest między innymi nauczanie zdalne. Mając na uwadze, że nadal utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej, […]

Konkurs na stanowisko dyrektora

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino    Organ prowadzący – Gmina Gryfino   Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji […]

Informacja dla Rodziców!

Szanowni Państwo, w dniach 16-17-18 czerwca 2020 roku odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Te dni  dla klas I-VII  są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla uczniów klas I-III organizowane będą zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie nauczania zdalnego. Z poważaniem wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  im. Noblistów Polskich w Gryfinie […]