770-te urodziny miasta Gryfina

1 marca 1254 roku książę Barnim I Dobry wystawił dokument lokacyjny dla nowego ośrodka miejskiego nazwanego Greifenhagen. Nietrudno zauważyć, że w nazwie pojawia się nawiązanie do dynastii z której pochodził książę czyli do Gryfitów. Fragment dokumentu lokacyjnego brzmiał następująco:

,,Barnim, z Bożej łaski książę Słowian, wszystkim na wieczne czasy. Niech dowiedzą się wszyscy, tak obecni jak i przyszli , że my założonemu naszemu miastu Gryfinu dwieście łanów nadaliśmy, mianowicie sto na pastwisko i drewno, sto na grunty uprawne, cztery łany i jedną wieś jako uposażenie parafialne, z zachowaniem prawa kanonicznego”.

To doniosłe wydarzenie które dało początek długiej historii naszego miasta i zostało uświetnione serią wydarzeń z okazji 770-tych urodzin Gryfina. Podsumowaniem tych podniosłych dni była Msza św. w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie. Poczet sztandarowy naszej szkoły wystąpił wśród innych pocztów szkolnych oraz organizacji działających na terenie gminy Gryfino.

Magdalena Gazdecka-Goślinowska

Anita Przybył-Konopka