Biało-czerwone święta

Od wielu lat Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie zaprasza poczet sztandarowy naszej szkoły na gminne uroczystości. Nasi uczniowie byli obecni na Mszy świętej w intencji Ojczyzny z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w kościele p.w. NNMP w Gryfinie. Z kolei 8 maja odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Odbyła się ona przy pomniku Golgoty Wschodu w obecności władz samorządowych, weteranów, mieszkańców miasta oraz pocztów sztandarowych z różnych szkół. Niektórzy goście przybyli na uroczystości chwalili naszych uczniów z pocztu sztandarowego za właściwą postawę i godne reprezentowanie szkoły.

Magdalena Gazdecka-Goślinowska