Szczyt Cyfrowy IGF

Drodzy Uczniowieszkół i placówekwojewództwa zachodniopomorskiego,

w imieniu Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej – Piotra Mazurka (Sekretarza Stanu w KPRM) – zachęcamy do udziału (bezpłatnego) w Światowym Szczycie Cyfrowym ONZ – Forum Zarządzania Internetem IGF2021którego gospodarzem będzie Polska. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (zarówno stacjonarnie – w w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym – jak i on-line) w dniach 6-10 grudnia 2021 roku. Podczas Forum wspólnie porozmawiamy o możliwościach i wyzwaniach jakie stwarza przestrzeń cyfrowa.

Ważnym wydarzeniem w trakcie Forum będzie Młodzieżowy Szczyt IGF (Youth IGF), podczas którego pogłębiona zostanie dyskusja na temat kluczowych tematów dotyczących zarządzania Internetem. Zachęcamy młodzież do aktywnego włączania się w debatę na tematy kluczowe dla przyszłości młodego pokolenia.

Tegoroczny Szczyt Cyfrowy będzie ważnym wydarzeniem dla młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe. Polska stanie się stolicą światowej dyskusji o przyszłości Internetu, będzie to najważniejsze cyfrowe wydarzenie tego roku. Hasło tegorocznego Szczytu Cyfrowego to Internet United, czyli otwarty, wolny i niepodzielony Internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

Rejestracja udziału w Szczycie Cyfrowym możliwa jest za pośrednictwem formularza, zgłoszenia przyjmowane są do 1 grudnia 2021 r. (proces weryfikacji uczestników stacjonarnych wymaga, aby uczestnicy zgłosili swój udział do 22 listopada 2021 r.)

Organizatorem Szczytu Cyfrowego IGF 2021 jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Za koordynację wydarzenia odpowiada Krzysztof Szubert – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej. W skład stałego Komitetu Programowego polskiej edycji wydarzenia wchodzą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Centrum Cyfrowego oraz Instytutu Kościuszki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia.

Z wyrazami szacunkuEmilia GwizdStarszy specjalistaWydział Wspierania Edukacji, Analiz i StrategiiWojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacjiKoordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSEtel. 91 44 27 536 egwizd@kuratorium.szczecin.pl