UWAGA!!!

Wejście do budynku  Szkoły Podstawowej nr 3  tylko od strony ul. Iwaszkiewicza.

Wszystkie zajęcia zaplanowane w bloku sportowym w czasie ferii zimowych są odwołane.

Przejście obok obiektów sportowych szkoły od strony Jana Pawła II do Iwaszkiewicza jest zamknięte.

Przemieszczanie się w okolicy bloku sportowego szkoły zagraża życiu i zdrowiu.