KOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W nawiązaniu do Komunikatu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z 19 lutego 2022 roku informuję, że od 21 do 23 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia oddziałów funkcjonujących
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie  zostają zawieszone (nie będą się odbywały). Zajęcia te będą odpracowane w terminach ustalonych z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną (będą to wskazane soboty).

Decyzja ta wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej.
Jest ona konieczna w związku z pracami remontowymi, które trwają na dachu placówki,
w związku z zerwaniem jego części (zdarzenie miało miejsce 18 lutego w późnych godzinach nocnych).

O wszelkich zmianach w zakresie powyższej decyzji będziecie Państwo informowani natychmiast, po ich zaistnieniu.

Uwaga!

Teren wokół Szkoły jest zamknięty, w związku z tym obowiązuje całkowity zakaz przebywania i poruszania się po nim.

 

Dyrektor Szkoły
Danuta Joanna Bus