Ale wolność 🇵🇱 nie trwała długo…

Z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole zorganizowano wystawę historyczną pt .,,Ale wolność nie trwała długo”. Tematem przewodnim wystawy nie było jednak odzyskanie niepodległości, ale ponowna jej utrata wraz z rozpoczęciem II wojny światowej. Poszczególne plansze w kolejności chronologicznej prezentowały wydarzenia związane z najważniejszym konfliktem zbrojnym w dziejach świata, który rozpoczął się w Polsce. Wystawa nawiązuje nie tylko do decyzji politycznych, które doprowadziły do konfliktu czy też działań zbrojnych, ale także życia zwykłych ludzi w okresie terroru. Celem wystawy było uświadomienie, że wolność nie jest dana raz na zawsze czego przykładem może być cierpienie naszych sąsiadów na Ukrainie. W prezentacji wykorzystano plakaty otrzymane ze szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz materiały ogólnodostępne pochodzące z czasopism historycznych i literatury. Wystawie towarzyszyły słowa marszałka Józefa Piłsudskiego nawiązujące do wydarzeń, które przez kilka dni świętowaliśmy w naszej szkole: „Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym”.

Szczególne podziękowania kieruję do p. Agaty Cieciuch oraz p. Elżbiety Stasiak, które służyły mi radą podczas przygotowywania wystawy.

Magdalena Gazdecka-Goślinowska