Zajęcia dotyczące ochrony środowiska

W Programie Wychowawczo- Profilaktycznym marzec jest miesiącem, w którym tematem przewodnim jest ochrona środowiska. Z tej okazji wychowawcy klas I- III przeprowadzili zajęcia dotyczące dbania o środowisko, a uczniowie przygotowali plakaty związane z tą tematyką. Bardzo dziękujemy klasie 1b, 1d, 1e, 2c, 2e, 3a oraz 3e za aktywny udział w tym zadaniu.

 

Zespół ds. opracowania i ewaluowania Programu Wychowawczo- Profilaktycznego