Czas na kodowanie

Podczas zajęć informatycznych uczniowie z klasy 2f i 4f uczyli się elementów kodowania bez użycia telefonu czy komputera. Wykorzystując zakupiony sprzęt z projektu #Laboratoria Przyszłości# Mysz Colby oraz Robot Botley wprowadziły dzieci w świat kodowania. Zadaniem uczniów było zaprogramowanie sekwencji wykonania kroków robotów w taki sposób, aby dotarły do wyznaczonego celu.