POMAGAM BO LUBIĘ

 

 

Tymi słowami kierują się ludzie, którzy bezinteresownie (bez wynagrodzenia), z własnej woli angażują się w pomaganie innym. Praca ta wykonywana jest na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie od 1986 co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

W naszym mieście jest wiele instytucji i obszarów, w których działa wolontariat.

Każdy może być wolontariuszem– zachęcamy do podjęcia tego pięknego działania.

 

Agnieszka Kaczmarek