Sukces naszego ucznia!

Sukces naszego ucznia!

Mikołaj Rosiak, uczeń naszej szkoły 30 sierpnia 2021r. został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w nauce i aktywność sportową stypendium im. Longina Komołowskiego. Sukces jest tym większy, iż zgłoszonych zostało wielu uczniów, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa. Kapituła wybrała i nagrodziła tylko 6 osób!

Stypendium ufundowane przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego odebrał podczas uroczystych obchodów podpisania porozumień sierpniowych 1980r., z rąk Pani Zofii Komołowskiej – wdowy po byłym pośle, ministrze pracy i polityki socjalnej, oraz prezesie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Stypendia były przyznawane po raz pierwszy.

Mikołaj gratulujemy!