83. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

83. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2022 roku na Cmentarzu Komunalnym odbyły się gminne uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wśród uczestników, oprócz włodarzy gminy i powiatu, zaproszonych gości, wzięły udział także poczty sztandarowe szkół oraz organizacji działających na terenie miasta i gminy Gryfino. Niezmiennie od lat, rocznica wspomnianego wydarzenia, przypomina nam smutną prawdę o przeszłości. W tym największym w historii konflikcie zbrojnym, Polska jako pierwsza stawiła czoło hitlerowskiemu agresorowi i wielokrotnie podczas wojny mierzyła się z brakiem pomocy i zrozumienia ze strony sojuszników. Poczucie osamotnienia w tamtych dniach stało się lekcją dla kolejnych pokoleń, że nie można pozostać obojętnym w obliczu zła, a wszak historia lubi się powtarzać. Społeczność uczniowską naszej szkoły reprezentował poczet sztandarowy oraz klasa 8 a, która wraz z wychowawcą wzięła udział w uroczystości.

Magdalena Gazdecka-Goślinowska