Konkursy przedmiotowe

Drodzy Uczniowie i Rodzice
W roku szkolnym 2022/2023 konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym i rejonowym odbędą się w naszej szkole.
Przekazujemy Regulamin Konkursów Przedmiotowych wraz z załącznikami.
Uczniowie przystępujący do konkursu okazują pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty  (załącznik nr 11).
Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Szczecinie