PODSUMOWANIE ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2022

W listopadzie br. w naszej szkole odbyły się wydarzenia zorganizowane z okazji XV edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz ich aktywnej postawy wobec życia i poczucia odpowiedzialności za przyszłość świata.

Pierwszym akcentem obchodów ŚTP było spotkanie klas VIII z przedstawicielem PUP w Gryfinie – panią Beatą Frąckiewicz, które odbyło się 15.11.br. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się między innymi: co to jest przedsiębiorczość, jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba przedsiębiorcza, jak założyć własną firmę oraz jakie są dotacje dla młodych przedsiębiorców

W czwartek 17 listopada br. zainteresowani uczniowie klas VII – VIII uczestniczyli wyjściu zawodoznawczym do Gabinetu Rehabilitacyjnego „Zdrowuś” w Gryfinie. Głównym celem wizyty było poznanie miejsca i specyfiki pracy rehabilitanta

21 listopada br. w naszej szkole gościła pani Edyta Waszak – architekt, która spotkała się z zainteresowanymi uczniami z klas VII – VIII. Podczas tego spotkania uczniowie wysłuchali ciekawej prelekcji dotyczącej  ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej w zawodzie architekta.  Ponadto obejrzeli prezentację multimedialną, na której prezentowane były między innymi: modele, projekty domów, wizualizacje pomieszczeń oraz inne prace artystyczne

22 listopada br. uczniowie klas: 2a i 2f uczestniczyli w wyjściu edukacyjno – zawodoznawczym do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z miejscem i specyfiką służby strażaka

Ostatnim akcentem obchodów ŚTP była prezentacja plakatów promujących przedsiębiorczość nt. „Jak rozumiemy słowo przedsiębiorczość”  wykonanych przez uczniów klas: 4d, 4e, 4f, 4g oraz 6e. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na tablicy w holu głównym 🙂

Wszystkie te działania miały pokazać młodym ludziom, że solidna praca i zaangażowanie, poparte wiedzą i sumiennym przygotowaniem, stwarzają duże szanse na powodzenie planowanego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękuję przedstawicielom instytucji i lokalnym przedsiębiorcom oraz wychowawcom i uczniom, którzy wzięli czynny udział w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2022 r.

Natalia Gadowska

szkolny doradca zawodowy