Zaproszenie od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie

Warsztaty dla rodziców

  • Bezpieczeństwo w sieci

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie zaprasza rodziców/ opiekunów dzieci uczniów klas starszych szkoły podstawowej na warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci” . Jest to cykl spotkań, które odbędą się na terenie poradni w następujących terminach: 16, 23, 30 stycznia 2023 w godzinach 16.00-18.00. Zapisy na warsztaty do dnia 09.01.2023 r. przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie tel. 91 416 27 37.

Serdecznie zapraszamy.

  • Warsztaty dla Dobrych Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie zaprasza na warsztaty rodziców/ opiekunów dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze, w szczególności rodziców dzieci z ADHD czy zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi. Podczas warsztatów uczestnicy zdobywają przede wszystkim wiedzę praktyczną, dotyczącą sprawdzonych sposobów zapobiegania i reagowania w trudnych sytuacjach. Zajęcia obejmują 14 spotkań, po dwie godziny i odbywają się raz w tygodniu w czwartki od godziny 15.30. Zapisy na warsztaty przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie tel. 91 416 27 37, przewidywany termin pierwszego spotkania

2 lutego 2022 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.