Zachęcamy do odwiedzenia „Miasteczka profilaktyki”

Szanowni Państwo,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie serdecznie zaprasza do odwiedzenia „Miasteczka profilaktyki” organizowanego przez Inspekcję Sanitarną w Gryfinie w ramach Akcji „Bezpieczne Wakacje 2023”, w dniu 27 maja 2023 roku (sobota) w godzinach od 9:00 do 14:00 na Placu Księcia Barnima I w Gryfinie.

Partnerami i współorganizatorami Akcji „Miasteczka profilaktyki” są:
1. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie;
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie;
3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddziała w Gryfinie;
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie;
5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska;
6. Urząd Miasta i Gminy Gryfino;
7. Nadleśnictwo Gryfino;
8. Zachodniopomorska Grupa Ratowniczo Poszukiwawcza „GRYF”;
9. Stowarzyszenie Amazonek „EWA” z Gryfina;
10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „ORKAN”.