60 edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. ,,Polska Marynarka Wojenna, a historia Wybrzeża Polskiego”

27 maja 2023 r. w Gryfinie odbyła się 60 edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Morskiej pn. ,,Polska Marynarka Wojenna, a historia Wybrzeża Polskiego”, jest on jedną z form edukacji morskiej młodzieży szkolnej prowadzonej przez Ligę Obrony Kraju.
Jego celem jest:
1. Aktywizacja statutowej działalności w zakresie problematyki morskiej w terenowych jednostkach organizacyjnych Ligi Obrony Kraju.
2. Popularyzowanie i rozwijanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy morskiej, tradycji morskich, historii Marynarki Wojennej, współczesnej gospodarki morskiej oraz żeglarstwa, sportu strzeleckiego i ratownictwa wodnego.
3. Rozbudzenia i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką morską.
4. Tworzenie emocjonalnej więzi z morzem i regionem nadmorskim.
5. Inspirowanie zainteresowań marynistyczną twórczością artystyczną.
6. Poznawanie tradycji i współczesnych osiągnięć regionu w którym odbywa się Finał Konkursu.
7. Kształtowanie społecznie pożądanych cech osobowości młodzieży szkolnej poprzez rekreację i sporty wodne.

MŁODZIEŻOWY KONKURS WIEDZY MORSKIEJ PN. POLSKA MARYNARKA WOJENNA, a HISTORIA WYBRZEŻA POLSKIEGO organizowany jest w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs ma charakter wieloetapowy i kończy się Finałem rozgrywanym na szczeblu centralnym (ogólnopolskim).
W ramach Konkursu rozgrywane są następujące konkurencje:
– pływanie na dystansie 50 m stylem dowolnym;
– strzelanie z karabinka pneumatycznego;
– rzut rzutką ratowniczą;
– praktyczne wykonywanie węzłów żeglarskich;
– odpowiedzi na pytania testowe z zakresu wiedzy morskiej.
W Młodzieżowym Konkursie Wiedzy Morskiej pn. Polska Marynarka Wojenna, a historia Wybrzeża Polskiego prowadzi się osobną klasyfikację indywidualną i zespołową.
W konkursie naszą szkołę reprezentowały trzy drużyny:

Drużyna I

Drużyna II

Drużyna III

Julia Świeboda 5F

Magdalena Czarnojan 6C

Maksymilian Plombon 5D

Mikołaj Rosiak 8F

Nadia Gnap 5D

Katarzyna Dorawa 5A

Jakub Balcerkiewicz 5F

Adam Wolski 8F

Liwia Babińska 8E

Hanna Grabowska 8E

Jakub Kakuła 7A

Krzysztof Zieliński 6C

oraz trzy drużyny z: Sp1 Gryfino, Sp2 Gryfino, Sp1 Myślibórz.

Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

W klasyfikacji drużynowej:

I miejsce Sp3 Gryfino (Drużyna I – J. Świeboda, M. Czarnojan, M. Plombon, M.  Rosiak);

II miejsce Sp1 Gryfino;

III miejsce Sp3 Gryfino (Drużyna II – M. Gnap, K. Dorawa, J. Balcerkiewicz, A. Wolski).

W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt:

I miejsce Julia Świeboda 5F –  468 pkt.

II miejsce Magdalena Czarnojan 6C –  425 pkt.

III miejsce Katarzyna Dorawa 5A – 405 pkt.

W klasyfikacji indywidualnej chłopców:

I miejsce Maksymilian Plombon 5D – 428 pkt.

II miejsce Mikołaj Rosiak 8F – 410 pkt.

III miejsce Sebastian Zagórski SP Myślibórz – 375 pkt.

W poszczególnych konkurencjach najlepsi byli:

Pływanie na dystansie 50 metrów:

I miejsce dziewczęta –  Julia Świeboda 5F (128 pkt.)

I miejsce chłopcy – Mikołaj Rosiak 8F (123 pkt.)

Odpowiedzi na pytania testowe:

I miejsce dziewczęta –  Liwia Babińska 8E (150 pkt.)

I miejsce chłopcy – Maksymilian Plombon 5D (150 pkt.)

Rzut rzutką ratowniczą:

I miejsce Katarzyna Dorawa 5A (55 pkt.)

Praktyczne wiązanie węzłów żeglarskich:

I miejsce dziewczęta –  Julia Świeboda 5F (105 pkt.)

I miejsce chłopcy – Maksymilian Plombon 5D (95 pkt.)

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.

Opiekun drużyny,  Natalia Gadowska

Koordynator konkursu, Elżbieta Kokot