💙 Miesiąc Świadomości Autyzmu w naszej szkole 💙

Kwiecień to Miesiąc Świadomości Autyzmu, który obchodziliśmy z zaangażowaniem i pasją! W naszej szkole zorganizowaliśmy szereg działań, mających na celu zwiększenie wiedzy i zrozumienia na temat autyzmu.
Jednego dnia wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrali się na niebiesko, aby wyrazić solidarność z osobami z autyzmem. Było to piękne i wzruszające doświadczenie, które pokazało, jak ważna jest akceptacja i wsparcie w naszej społeczności szkolnej.
Przez cały miesiąc w każdej klasie odbywały się lekcje profilaktyczne, podczas których uczniowie dowiadywali się, czym jest autyzm, jakie wyzwania napotykają osoby w spektrum autyzmu oraz jak możemy być dla nich wsparciem. Dzięki tym zajęciom nasi uczniowie stali się bardziej empatyczni i świadomi różnorodności, która nas otacza.
Z radością ogłaszamy wyniki konkursu „Przez niebieskie okulary”, który odbył się w ramach Miesiąca Świadomości Autyzmu. Konkurs ten zachęcał uczniów do twórczego przedstawienia świata z perspektywy osoby z autyzmem. Otrzymaliśmy wiele wspaniałych prac, które pokazały, jak nasi uczniowie potrafią myśleć empatycznie i kreatywnie.
Zwycięzcami konkursu zostali:
Michał Kryk z kl. 1a – za oryginalną, trójwymiarową pracę,
Tola Baszak z kl. 2b – za piękną, artystyczną i poruszającą pracę,
Oliwia Pierzyńska z kl. 7d – za przemyślaną, skrupulatną i refleksyjną pracę.
Uczniowie wyróżnieni w konkursie to:
Maria Wróbel z kl. 7d – za mądre spostrzeżenia na temat funkcjonowania osób w spektrum autyzmu,
Zuzanna Szumiło z kl. 4d – za przemyślaną, edukacyjną pracę z wartościowym przekazem,
Kalina Sarecka z kl. 1f – za bardzo ładną i przemyślaną pracę,
Maciej Berdzik z kl. 2e – za piękną i oryginalną pracę namalowaną na płótnie,
Natalia Magdziarz z kl. 3d – za pracę wykonaną z sercem i precyzją,
Olga Grabusińska z kl. 7c – za niezwykle oryginalną, przemyślaną pracę,
Karolina Dachnowska z kl. 2e – za tajemniczą, skłaniającą do refleksji pracę namalowaną na płótnie,
Filip Kamrowski z kl. 7c – za trafne zilustrowanie jednej z charakterystycznych cech osób w spektrum autyzmu.
Gratulujemy zwycięzcom, uczniom wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom konkursu za wspaniałe prace. które zostały zaprezentowane na szkolnym korytarzu.
Nagrody i upominki dla uczniów biorących udział w konkursie zostały sfinansowane przez Radę Rodziców.
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za aktywne uczestnictwo w akcji i wsparcie w budowaniu atmosfery zrozumienia i akceptacji. Razem możemy uczynić naszą szkołę miejscem, gdzie każdy czuje się szanowany i doceniany.
Aleksandra Dzika
Marta Miedzińska