SPOTKANIE ORGAZNIZACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I

SPOTKANIE ORGAZNIZACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I ODBĘDZIE SIĘ
29 SIERPNIA O GODZINIE 16.00