Gra Pandemia

Gra Pandemia – instrukcja (2 – 4 osoby)

Dla kogo?
Dla wszystkich szukających ciekawego zajęć podczas zalecanej kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa.

Gra zawiera:
• planszę,
• kartę zagrożeń i profilaktyki;
• karty zawodników;
• kartę trofeów.

Potrzebujesz także:
• kostkę do gry;
• pionki (po jednym dla gracza).

Przygotowanie:
Umyj ręce! Pandemia trwa. Na pewno masz zapas mydła.
1. Wydrukuj planszę (1 kopia), karty zawodników (1 kopia),kartę zagrożeń i profilaktyki (5 kopii), kartę trofeów (1 kopia). Karty zawodników, karty zagrożeń i profilaktyki oraz trofea wytnij i jeśli chcesz – podklej lub zalaminuj (aby je usztywnić i zmniejszyć przeźroczystość kart).
2. Wylosujcie zawodników bez odsłaniania kart – trzymajcie je zakryte, na początku gry nie wiecie kim jesteście.
3. Utwórz stos kart zagrożeń. Potasuj go. Pozostaw zakryty.
4. Utwórz stos kart profilaktyki zagrożeń. Potasuj go. Pozostaw zakryty.

Zasady:
1. Gra polega na zgromadzeniu jak największej liczby punktów. Każda karta w kolorze naszego zawodnika to 1 punkt.  Czyli:
• Dorotka Zdrowotka i Zdrowomir otrzymują punkty za karty niebieskie (profilaktyki zagrożeń).
• Koronawirusław i Zuzka Wiruska otrzymują punkty za karty czerwone (karty zagrożeń).
• Każda karta w przeciwnym kolorze to punkt ujemny. Czyli: Dorotka Zdrowotka i Zdrowomir otrzymują punkty ujemne za karty czerwone (karty zagrożeń). Koronawirusław i Zuzka Wiruska otrzymują punkty ujemne za karty niebieskie (karty profilaktyki zagrożeń).
• Za zgromadzenie 4 różnych kart zagrożenia lub 4 różnych kart profilaktyki zagrożeń pod koniec gry gracz otrzymuje bonusowe 4 punkty.

Do wyboru:

2. Zawodnicy przemieszczają się po planszy pole za polem – nie omijając żadnego z nich. W każdej rundzie przesuwają się o 1 pole do przodu.
• Gdy stają na czerwonym polu z symbolem wirusa – mogą zdobyć kartę zagrożenia.
• Gdy stoją na niebieskim polu – mogą zdobyć kartę profilaktyki zagrożeń.
3. Stając na polu gracz rzuca kostką.
• Jeśli wyrzuci 1 lub 2 bierze kartę w danym kolorze (czerwoną – gdy stoi na czerwonym polu, niebieską – gdy na niebieskim).
• Jeśli wyrzuci 3 lub 4 – nie bierze karty.
• Jeśli wyrzuci 5 – gracz decyduje czy bierze kartę w kolorze odpowiadającym polu, na którym stoi.
• Jeśli wyrzuci 6 – może sprawdzić jaką jest postacią lub usunąć jedną z kart ze swojej talii (np. czerwoną kartę zagrożenia gdy gra niebieskim zawodnikiem).
4. Gra kończy się gdy wszyscy zawodnicy dojdą do mety.
5. Następuje zliczenie punktów – patrz -> Zasady. Punkt 1
6. Grę wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Zwycięzca otrzymuje wybrane trofeum.

Pobierz planszę gry pandemia

Pandemia – w co się bawić w domu?

 

Miłej zabawy!

Ewa Kubis

Pedagog szkolny