Jaką szkołę średnią wybrać?

Liceum, technikum, czy szkoła branżowa? Co będzie najlepsze dla ciebie ?

Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:

  • 4 – letnie liceum ogólnokształcące
  • 5 – letnie technikum
  • 3 – letnią szkołę branżową I stopnia

Przypominam że:

  • Liceum ogólnokształcące kończy się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziesz mógł kontynuować naukę jedynie w szkole policealnej lub podnosić swoje kwalifikacje na kursach zawodowych. Po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne.

 

  • Dzięki technikum możesz zdobyć tytuł technika (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Technikum kończy się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę na studiach.

 

  • Szkoła Branżowa I stopnia umożliwi ci zdobycie wykształcenia zasadniczego branżowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, możesz kontynuować  naukę w szkole branżowej II stopnia.

 

  • Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, uzyskasz wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Będziesz mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Źródło: men.gov.pl, dokariery.pl 

Życzę wszystkim uczniom klas ósmych podjęcia trafnych i właściwych  wyborów edukacyjnych, które zaowocują zdobyciem upragnionego zawodu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt ze mną poprzez dziennik elektroniczny.

Natalia Gadowska

szkolny doradca zawodowy