„Rozmaitości foto”

Powtórka z techniki fotografowania
i nowe obiekty widziane.
Zabawa oglądania i podziwiania
otoczenia wokół nas nie ma końca.
Wrażliwość i zmysł postrzegania
piękna ma swoje dowody w tych
krótkich sesjach foto.
Uczniowie doskonale czują swoim
oczkiem, gdzie piękno chce być zapisane,
okiem obiektywu aparatu.
I to czynią!

Foto kadrowanie
chce być oglądane,
foto zdolni zapraszają

do galerii foto!

Z pozdrowieniem
Elżbieta Stasiak