„Konsument cyberbezpieczny – aktywna edukacja”

 „Konsument cyberbezpieczny – aktywna edukacja”

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta w Internecie i ostrzeganie go przed różnymi pułapkami, na które może natrafić podczas zakupów internetowych i nie tylko (np. próby wyłudzenia, kradzież tożsamości czy fałszywe zbiórki charytatywne).

Każdy z Was może wejść na symulację portalu społecznościowego i zobaczyć jakie pułapki czyhają na nas w Internecie.

Koniecznie zajrzyjcie na stronę https://konsument.edu.pl/