Gminne obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie uczestniczył w gminnych obchodach 103. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 76.rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej, reprezentując naszą placówkę podczas Mszy Świętej w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi. Corocznie w naszym mieście 11 listopada odbywa się msza święta za Ojczyznę, jednak w tym roku w związku z rocznicą przybycia pierwszych osadników poświęcono nowy sztandar z wizerunkiem Hołdu stanów, obrazu przywiezionego przez ks. Jana Palicę z Kałusza. Tym samym rodzina sztandarów ziemi gryfińskiej wzbogaciła się o kolejny – Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”. Sztandar przypomina, że Polacy którzy zasiedlali powojenne Gryfino przybyli z Kresów Wschodnich, które nasz kraj utracił w wyniku ustaleń jałtańskich.

Magdalena Gazdecka-Goślinowska