NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Miło nam poinformować, że pozyskaliśmy środki na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do naszej szkolnej biblioteki w ramach programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2

W ramach tego programu nasza szkoła ma za zadanie realizację działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży. Wydarzenia promujące czytelnictwo: zrealizowanie w każdej klasie co najmniej jednego projektu edukacyjnego
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, którego temat i sposób realizacji ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia w tych oddziałach,  akcje i imprezy promujące czytelnictwo, konkursy, spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży trzeba będzie przeprowadzić w roku szkolnym 2022/2023.

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa wynosi 12.000 złotych, wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego szkołę (Gmina Gryfino) wynosi 3.000 złotych; razem 15.000 złotych.

Tak wygląda podział środków w ramach otrzymanego wsparcia finansowego:
– zakup książek: 7.500 zł ( 50% wsparcia)
– zakup elementów wyposażenia biblioteki: 4.500 zł (30 %)
– realizacja działań promujących czytelnictwo: 3.000 zł (20%)

Zapraszamy nauczycieli, rodziców i uczniów do współpracy z biblioteką szkolną i przekazywania propozycji tytułów książek w celu ustalenia listy zakupowej.

Wasze Bibliotekarki