REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gryfinie odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem Systemu Vulcan i rozpocznie się 1 marca 2023 r o godz. 8:00.

Zasady rekrutacji będą również dostępne w systemie.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gryfino

Harmonogram rekrutacji

1.03.2023 r., godz. 8.00

  • otwarcie strony dla rodziców
  • rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków

31.03.2023 r., godz. 16.00

  • zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców wraz ze złożeniem dokumentów w wersji papierowej w placówce pierwszego wyboru

25.04.2023 r.

  • publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25.04.2023 r. – 28.04.2023 r.

  • potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych

5.05.2023 r.

  • publikacja list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.

  • postępowanie uzupełniające – składanie wniosków