REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY GRYFINO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.7.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

(odnośnik do zarządzenia), 22 maja 2023 r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające (załącznik Nr 1 do zarządzenia).

 

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu VEdukacja Nabór Przedszkola, adres strony: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl i rozpoczyna się z dniem 22 maja 2023 r.

Termin składania wniosków do:

– Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino;

– Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino;

– Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie, ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino;

– Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, ul. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino;

– Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino;

– Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino;

– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19, Chwarstnica, 74-100 Gryfino;

– Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, ul. Szczecińska 54, Radziszewo, 74-100 Gryfino;

– Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy, ul. Długa 20, Żabnica, 74-100 Gryfino.

upływa z dniem 31 maja 2023 r.

 

Wypełniając wniosek w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkola należy wskazać przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej uszeregowane według preferencji od najbardziej preferowanej (pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej.

 

Po wypełnieniu wniosku w Systemie VEdukacja Nabór Przedszkola, należy wniosek wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w ww. przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w wersji papierowej osobiście do ww. przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Wniosek można pobrać ze strony www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gryfinie odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem Systemu Vulcan i rozpocznie się 1 marca 2023 r o godz. 8:00.

Zasady rekrutacji będą również dostępne w systemie.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gryfino

 

 

Harmonogram rekrutacji

1.03.2023 r., godz. 8.00

  • otwarcie strony dla rodziców
  • rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków

31.03.2023 r., godz. 16.00

  • zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców wraz ze złożeniem dokumentów w wersji papierowej w placówce pierwszego wyboru

25.04.2023 r.

  • publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25.04.2023 r. – 28.04.2023 r.

  • potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych

5.05.2023 r.

  • publikacja list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

22.05.2023 r. – 31.05.2023 r.

  • postępowanie uzupełniające – składanie wniosków