Koniec podstawówki i co dalej? Perspektywy dalszej edukacji

Drogi Uczniu! Bardzo ważne jest, aby zastanowić się, którą z opcji edukacji ponadpodstawowej wybrać – wybór bywa często bardzo trudny. Aby ułatwić podjęcie decyzji zapraszam do poznania możliwych ścieżek kształcenia po szkole podstawowej. Zamieszczony schemat obrazuje jak może wyglądać droga edukacyjna w zależności od typu wybranej szkoły.

          ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA – schemat

Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:

4 – letnie liceum ogólnokształcące

5 – letnie technikum zawodowe

3 – letnią szkołę branżową I stopnia, a następnie 2 – letnią szkołę branżową II stopnia

Liceum ogólnokształcące kończy się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziesz mógł kontynuować naukę jedynie w szkole policealnej lub podnosić swoje kwalifikacje na kursach zawodowych. Po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne.

Dzięki technikum zawodowemu, możesz zdobyć tytuł technika (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Technikum kończy się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę na studiach.

Szkoła Branżowa I stopnia umożliwi ci zdobycie wykształcenia zasadniczego branżowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, możesz kontynuować  naukę w szkole branżowej II stopnia.

Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, uzyskasz wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Będziesz mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Natalia Gadowska
szkolny doradca zawodowy