I Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski pt. „Łamiemy języki mówiąc wierszyki”

Dzieci z grupy Biedroneczek w dniu 16 maja 2023 roku wzięły udział w przedsięwzięciu organizowanym w Gryfińskim Domu Kultury. Odbył się tam I Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski pt. „Łamiemy języki mówiąc wierszyki”, którego pomysłodawcami i koordynatorami były Pani Kinga Wronkowska- Białek oraz Pani Katarzyna Krakowska – nauczyciele logopedzi z gryfińskich placówek.

W przedsięwzięciu wzięły udział dzieci 6-letnie z 5 gryfińskich przedszkoli i 1 oddziału przedszkolnego :

* oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie;

*Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały;

*Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka;

*Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka;

*Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Pszczółki Mai;

*Przedszkola nr 5 im. Calineczki.

Celem przeglądu było :
–  zaprezentowanie umiejętności dzieci i efektów terapii logopedycznej;
– budowanie poczucia własnej wartości przez dzieci;
– rozwijanie zdolności recytatorskich;
– zachęcanie do występów publicznych.

Zaprezentowane przez dzieci wierszyki charakteryzowały się trudnymi artykulacyjnie głoskami. Dzieci poradziły sobie znakomicie. Pokonały tremę i pokazały swoje umiejętności, recytując poprawnie wierszyki z głoskami, których do niedawna jeszcze nie potrafiły poprawnie wymawiać.  Zmaganiom uczestników przyglądały się pozostałe starszaki z grup do których uczęszczają reprezentanci oraz ich opiekunowie. Podczas krótkich przerw zarówno wszyscy uczestnicy jak i widzowie wspólnie wykonali ćwiczenia fonacyjne oraz motoryki dużej śpiewając i tańcząc m.in do utworów Kaczka Dziwaczka. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i upominkami.

Katarzyna Krakowska