Polskie serce, co wiek przetrwało w poniewierce…

W piątek, 10 listopada 2023 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem uroczystości było przypomnienie przyczyn utraty niepodległości i okoliczności jej odzyskania. Uczniowie przypomnieli wiersze oraz pieśni o tematyce historycznej, które kształtowały przywiązanie do kraju ojczystego wielu pokoleń Polaków żyjących pod zaborami. Młodzi aktorzy wykazali się talentem i profesjonalizmem. Umiejętności sceniczne, recytatorskie oraz wokalne zostały przyjęte z uznaniem i gromkimi brawami przez uczniów wszystkich klas. Podczas akademii społeczność szkolna odśpiewała hymn państwowy oraz hymn szkoły w obecności pocztu sztandarowego SP3. Na zakończenie apelu zabrała głos Pani Dyrektor. Dziękując aktorom za występ przypomniała zgromadzonym, że miłość do ojczyzny można wyrażać każdego dnia. Bycie życzliwym, tolerancyjnym i dbającym o otoczenie to również formy patriotyzmu. W związku z dużym zainteresowaniem, uczniowie mogli zaprezentować się przed mieszkańcami naszego miasta we wtorek (14.11.2023r.) Akademia została przygotowana przez nauczycieli naszej szkoły we współpracy z uczniami odpowiadającymi za oprawę muzyczno-techniczną.

Wiesława Myszka

Beata Gągolińska

Elżbieta Bartków

Magdalena Gazdecka-Goślinowska

Czesław Oleszczyszyn