Spotkanie z Anną Marią Wesołowską

Uczniowie naszej szkoły brali udział w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym z udziałem Pani Anny Marii Wesołowskiej zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Podczas spotkania Pani Sędzia rozmawiała z uczniami o zachowaniach ryzykownych, zagrożeniach związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, prawami i obowiązkami dziecka oraz o konsekwencjach prawnych nieakceptowanych zachowań. Przeprowadziła także symulację rozprawy sądowej z udziałem uczniów. To była bardzo wartościowa lekcja dla naszych uczniów.