W krainie zegarków

Dni preorientacji zawodowej dla malucha
„Mój tata/moja mama jest fachowcem”

Dziś, dzieci z oddziałów 0a, 0b i – 1 uczestniczyły w dwóch spotkaniach. Pierwsze odbyło się z najmłodszym zegarmistrzem w województwie zachodniopomorskim Panem Jankowskim. Pan zegarmistrz odwiedził każdą grupę, demonstrując swoje skarby – zegarki z różnych stron świata i różnych epok. Dzieci brały eksponaty do rąk, oglądały je i zadawały pytania. Sześciolatki, wręcz celująco, wymieniały cechy charakteru i umiejętności jakie powinien posiadać dobry fachowiec – zegarmistrz. Pan zegarmistrz przygotował dla maluchów niespodziankę – na ręce wychowawczyń złożył wzór zegara – tarczy ze wskazówkami, do wykonania przez każde dziecko. W dowód wdzięczności, maluchy wręczyły Panu Jankowskiemu dyplom z podziękowaniem i zapozowały do wspólnego zdjęcia.

Drugie spotkanie poprzedziło obejrzenie przez dzieci filmu o zawodzie ratownika medycznego. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie dzieci. Poznanie zawodu ratownika medycznego połączone zostało z pokazem udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej i przypomnieniu numerów alarmowych. Maluchy wykazały dużą wiedzę związaną ze znajomością instytucji, które niosą pomoc. Chętnie ćwiczyły udzielanie pierwszej pomocy na fantomie oraz układając „nieprzytomnego” w pozycji bocznej bezpiecznej. Pani Joanna Cichała, która przygotowała pokaz z uczennicami klasy trzeciej gimnazjum otrzymała gromkie brawa, podziękowania i dyplom.

Anna Pankowska
szkolny doradca zawodowy – koordynator przedsięwzięcia