Ćwiczenia słuchowe

W procesie porozumiewania się istotną rolę odgrywa odbiór informacji za pomoca słuchu. Im bardziej „wytrenowane ucho”, tym lepsza wymowa, ułatwiona nauka czytania i pisania oraz prawidłowe rozumienie otaczającej rzeczywistości.

Ważne jest, aby rodzice bawili się z dziećmi w rozróżnianie dźwięków z otoczenia (głosów zwierząt, instrumentów muzycznych), aby w ten sposób kształtować percepcję słuchową. Dzieci, które początkowo mają problem z rozróżnianiem dźwięków otoczenia, a później dźwięków mowy, mówią tzw. mową bezdźwięczną, np.: kura zamiast góra, półka zamiast bułka. Zabawy słuchowe są konieczne, aby dziecko posiadło umiejętność prawidłowego czytania i pisania.

Poniżej podaję ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową i życzę miłej zabawy!

Ćwiczenia słuchowe:

1.Rozpoznawanie instrumentów po dźwięku

 

2.Wsłuchanie się w ciszę – wyłapywanie dźwięków z otoczenia, np. kapanie wody, tykanie zegara, szum samochodu, granie radia.

3.Rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt, dźwięków wydawanych przez przedmioty –

 

4.Naśladowanie ilości i tempa uderzeń, np. ołówkiem w stół, zaczynając od kombinacji 3-4 uderzeń (. ..), (. . . ), (…), (. .. ..), (… .). Dziecko nie powinno widzieć osoby stukającej, aby nie wspomagało się wzrokiem.

5.Odtwarzanie za pomocą układów graficznych (klocków, kredek) tempa i ilości uderzeń.

6.Wyklaskiwanie rytmu piosenki, wierszyka

 

 

Ćwiczenia słuchowe ułatwiające naukę czytania i pisania (ćwiczenia słuchu fonematycznego):

1. Wyróżnianie wyrazów w zadaniu, np. „Tata ma wąsy”, „To maki Tomka”. Pytamy: „Ile słów jest w tym zdaniu”, „Powiedz pierwszy wyraz, powiedz ostatni”. (Dziecko przyswaja sobie jednocześnie pojęcie zdania).

2. Wyróżnianie sylab w wyrazie – rozpoznawanie wyrazów po ilości wyklaskanych lub ułożonych przy pomocy klocków.

3. Zabawa w kończenie słów – podajemy pierwszą sylabę, np. ko- i eksponujemy obrazek „korale”, dziecko dopowiada brakującą część wyrazu.

4. Wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się na daną głoskę, np. buty, butelka, budzik, beret…

5. Synteza podanych głosek w wyraz z równoczesnym wyszukiwaniem obrazka o odpowiedniej nazwie, np. k-r-a-n (utrudnienie to synteza bez pomocy obrazka).

6. Zabawa – „Jedzie pociąg załadowany na literę …”, podajemy głoskę, na która powinny się zaczynać wyrazy. Dziecko musi podać wyraz na daną głoskę.

7. Domino obrazkowo-głoskowe, wyszukiwanie ciągu obrazków tak, aby ostatnia głoska wyrazu była początkową głoską następnego.

np. mata-Agata-Adam-Mikołaj-jabłko-obrus-skarbnik-kalendarz…,

8. Tworzenie nowego wyrazu z pierwszych głosek przedmiotów przedstawionych na obrazkach,

np. Sowa – Ul – Mak (sum)

Rak – Osa – Kot (rok)

9. Wyszukiwanie obrazków różniących się jedną głoską, np. rak – mak, laska – maska;

10. Układanie rymów do podanych wyrazów np. lasek – pasek, kroki – loki itp.

 

Julia Cieciuch

Logopeda