Rozstrzygnięcie konkursu historycznego „Chrzest Polski”

W konkursie historycznym „Chrzest Polski” pierwsze miejsce zajęła Hanna Żurawska z klasy 5c, miejsce drugie –  Lena Adamska z klasy 5c, miejsce trzecie przypadło w udziale Amelii Kozieł z klasy 8e. Nagrody wręczyła Danuta Bus – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie wraz z paniami wicedyrektor – Małgorzatą Augustyniak i Renatą Miśkiewicz. W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczyli także nauczyciele historii Magdalena Gazdecka – Goślinowska, Anna Urbańska i Rafał Guga.
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i Gminę Gryfino otrzymali wszyscy uczestnicy.